ЖШС «Компания комплексной экспертизы»

Біздің қызметтеріміз

ЖШС «Компания комплексной экспертизы» келесі қызметтерді қамтиды:
Техникалық аудит

Техникалық аудит – кәсіпорынның әлеуеті мен ағымдағы жағдайы туралы толық түсінік алуға көмектеседі, жүргізілген инновациялық қызметтен пайда табуда өзіндік стратегия қалыптастыру үшін үлкен мүмкіндіктер береді;

Мүлікті бағалау

Біздің қызметтегі негізгі мамандандырылған бағыттардың бірі,  ол мүлікті бағалау облысында: бизнесте, жылжымайтын мүлікте, жылжымалы мүлікте, зиянын бағалауда  кәсіби қызмет көрсету. Әртүрлі мүлікті бағалау облысындағы іс-тәжірибе, бізге нарық бағасына әсер ететін барлық факторларды барынша объективті бейнелеуге кепілдік береді, объектілердің барлық сипаттамаларын тиімді пайдалануға мүмкіндік беріп, әртүрлі мақсаттағы бағалау нәтижесіне әсер етеді. (зияткерлік меншік объектілері, бейматериалды активтердің құнынан басқа  мүлікті бағалау құқығына мүлікті бағалау лицензиясы  №17014421,  16.08.2017 ж. берілді)

Энергоаудит

Энергоаудит – ағымдағы жағдайларды бағалау, тиімділікті арттыру резервін анықтау, жөндеу циклдеріне болашақ шығындарды бағалау, модернизациялау, энергетикалық шығындар және энергияны үнемдеу жүйесін енгізу мақсатында өндірістік және инженерлік жүйелерді зерттеуге мүмкіндік береді;

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті сараптау

Ғимараттар мен құрылыстардың өнеркәсіптік  қауіпсіздігін сараптау қауіпті өндірістік объектілеріндегі  ғимараттардың, құрылыстардың және құрылыстық конструкциялардың технологиялық процесстерді орындауға, шикізатты сақтауға арналған /өнімдерді, адамдар мен жүктерді тасымалдау, өнеркәсіптік қауіпсіздік облысындағы нормалар мен ережелерге, қауіпсіздік деңгейі бойынша апаттардың зардаптарын оқшаулау және жою / сәйкестігін анықтауға мүмкіндік береді; (өнеркәсіптің тау-кен, металлургия, энергетика, машина жасау және құрылыс салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерінде, сондай-ақ қазандық, газ шаруашылығында және көтергіш құрылғылары, автокөлік  кәсіпорыны объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізу құқығына өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша аттестат KZ10VEK00007245,  02.11.2017 ж.)

Ғимараттар мен құрылыстарды тексеру

Ғимараттар мен құрылыстарды тексеру ҚР ҚН СН РК 1.04-04-2002

Ғимараттар мен құрылыстардың  техникалық жағдайын зерттеу және бағалау, ҚР ҚБҚ РДС РК 1.04-07-7-2002  «Ғимараттар мен құрылыстардың табиғи тозуын бағалау ережелері»,   ҚР ҚНжЕ СНиП 3.03.01-87 Көтеруші және қоршау құрылмалары, ҚР БЖ СП РК 1.04-101-2012 Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жағдайын бағалау және тексеру  және т.б. негізінде жүргізіледі (бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі техникалық және технологиялық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүзеге асыру құқығына аккредиттеу туралы куәлік №00178, 02.11.2017 ж.)

Испытательная лаборатория неразрушающего контроля и строительного мониторинга

Испытательная лаборатория неразрушающего контроля и строительного мониторинга предоставляет услуги  по испытаниям строительных материалов и изделий,проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании, рентгенографический контроль (лицензия №18020937 от 19.11.18)

Тегін консультация беру туралы өтініш қалдырыңыз

Біздің артықшылығымыз

Біз «Карагандинская Палата Казахстанской Ассоциации Оценщиков» ҚБ-ның мүшесі болдық
Жоғары білікті мамандар
Жұмыс тәжірибесі
Сапасына бағдар
Жұмысты мерзімінде орындау
Лицензиялар және сертификаттар

Лицензиялар, куәліктер, сертификаттарын көру

Тегін консультация беру туралы өтініш