Skip to content

ЖШС «Компания комплексной экспертизы»

Тегін консультация беру туралы өтініш қалдырыңыз

  СПЕКТРЛІК ТАЛДАУ ЖӘНЕ РЕНТГЕН

  Жаңа заманауи жабдықтарды сатып алуға байланысты «Кешенді сараптама компаниясы» ЖШС өз қызмет аясын кеңейтуде.

  Енді біз «Болат. Рентген-флуоресцентті талдау әдісі» 28033-89 МЕМСТ талаптарына сәйкес көміртекті, төмен легирленген және жоғары легирленген Болаттың, прокаттың, құбырлардың, арматуралық болаттың және басқа да металл өнімдерінің спектрлік талдауын және маркасын анықтаймыз.

  Әр элементтің пайызы бар металдың химиялық құрамын анықтау әр түрлі кәсіпорындарда өте қажет операция болып табылады. Бұл ақпарат сатып алынатын шикізатты кірісті бақылау, өнім сапасын бақылау, өнімді жобалау, сертификаттау кезінде теориялық есептеулердің дәлдігін қамтамасыз ету үшін қажет.

  Рентген-флуоресцентті талдау (РФТ) — қарапайымдылығына, жедел талдау мүмкіндігіне, сынақтардың дәлдігі мен жылдамдығына, портативтілігі мен сенімділігіне байланысты оның элементтік сапалық және сандық құрамын алу мақсатында металл өнімдерін зерттеудің заманауи спектроскопиялық әдістерінің бірі.

  «Кешенді сараптама компаниясы» ЖШС бұзбайтын бақылау және құрылыс мониторингі сынақ зертханасы (ИЛ НК және СМ) осы мақсаттар үшін АҚШ-тың «Olympus Scientific Solytions Americas» өндірген VANTA-VCR-CCX рентген-флуоресцентті энергия дисперсиялық Спектрометрін пайдаланады.

  «Кешенді сараптама компаниясы» ЖШС сонымен қатар осы жылдан бастап «Бұзбайтын бақылау. Қосылыстар дәнекерленген. Радиографиялық әдіс» 7512-2003 МЕМСТ талаптарына сәйкес металл конструкциялары мен құбырлардың дәнекерленген қосылыстарына рентгенографиялық бақылау жүргізетінін хабарлайды.

  Бақылаудың радиографиялық әдісі жұмыс кезінде бақыланатын объектінің материалы тұтастығының микроскопиялық бұзылыстарын анықтауға арналған. Жарықтар, непроварлар, қож және вольфрам қосындылары, кеуектілік, раковиналар, ішкі беттің коррозиясы, айырмашылықтар, пішіннен ауытқулар және т.б. сияқты бұзылулар.

  «Кешенді сараптама компаниясы» ЖШС бұзбайтын бақылау және құрылыс мониторингі сынақ зертханасы (ИЛ НК және СМ) осы мақсаттар үшін Қытайдың «RAY CRAFT sogr» шығарған RAY CRAFT GP-250 портативті рентген генераторының соңғы үлгілерінің бірін пайдаланады.

  ИЛ НК және СМ «Ұлттық ЭкС» АҚ ҚФ аттестаттаудан өтті — 04.07.2018 ж. №128 үлгілерді физикалық сынауды жүзеге асыратын зертханада өлшеулердің жай-күйін бағалау туралы куәлік, оның ішінде спектрлік талдау әдісімен және бақылаудың радиографиялық әдісімен. Біз иондаушы сәуле шығаратын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге мемлекеттік лицензия алдық.

  Зертханада осы бақылау әдістері бойынша сертификатталған білікті мамандар жұмыс істейді.

  Қазіргі уақытта «Кешенді сараптама компаниясы» ЖШС және құрамына кіретін «Инжиниринг, техникалық қадағалау, тексеру және өнеркәсіптік қауіпсіздік» инспекциясы жөніндегі Орган «Сәйкестікті бағалау. Инспекция жүргізетін органдардың әртүрлі түрлерінің жұмысына қойылатын талаптар» 17020-2013 МЕМСТ ИСО/МЭК талаптарына сәйкес «Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС-де аккредиттеу рәсімінен өтті (11.09.2019 жылғы №KZ.I.10.2258 аккредиттеу аттестаты, бұйрық №А-19-09/40 11.09.2019 ж.).

  Біздің қызметтеріміз

  «Кешенді сараптама компаниясы» ЖШС мыналарды қамтитын қызметтер спектрін көрсетеді:

  Техникалық аудит

  Техникалық аудит-кәсіпорынның әлеуеті мен ағымдағы жағдайы туралы тұтас түсінік алуға мүмкіндік береді, инновациялық қызметті жүзеге асырудан табыс табудың өзіндік стратегиясын қалыптастыруға үлкен мүмкіндіктер береді;

  Мүлікті бағалау

  Біздің қызметіміздің мамандандырылған бағыттарының бірі-мүлікті бағалау саласында кәсіби қызметтер көрсету: бизнес, жылжымайтын мүлік, жылжымалы мүлік, залалды бағалау. Мүліктің кез келген түрін бағалау саласындағы тәжірибе бізге нарықтық құнға әсер ететін барлық факторлардың барынша объективті көрінуіне кепілдік беруге, объектінің барлық сипаттамаларын барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, бұл әртүрлі мақсаттар үшін бағалау кезінде нәтижеге айтарлықтай әсер етеді (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда, мүлікті бағалауды жүзеге асыру құқығына 16.08.2017 ж. №17014421 мүлікті бағалауға лицензия);

  ЭНЕРГИЯ АУДИТІ

  Энергия аудиті-ағымдағы жағдайды бағалау, тиімділікті арттыру резервтерін анықтау, жөндеу циклдарының болашақ шығындарын бағалау, жаңғырту, энергия шығындары және энергия үнемдеу жүйелерін енгізу мақсатында өндірістік және инженерлік жүйелерді зерттеуге мүмкіндік береді;

  ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САРАПТАМАСЫ

  Ғимараттар мен құрылыстардың жай-күйінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін сараптау технологиялық процестерді жүзеге асыруға, шикізатты/өнімді сақтауға, адамдар мен жүктердің орнын ауыстыруға, авариялардың салдарын оқшаулауға және жоюға арналған қауіпті өндірістік объектідегі ғимараттардың, құрылыстар мен құрылыс конструкцияларының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормалар мен қағидаларға, сондай-ақ қауіпсіздік деңгейіне сәйкестігін айқындауға мүмкіндік береді. (өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі 02.11.2017 ж. №KZ10VEK00007245 тау-кен, металлургия, энергетика, машина жасау және құрылыс салаларының қауіпті өндірістік объектілерінде, сондай-ақ қазандық, газ шаруашылығы және көтергіш құрылыстар объектілерінде, автомобиль көлігі кәсіпорындарында өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына арналған аттестат).

  ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУ

  Ғимараттар мен құрылыстарды тексеру ҚР ҚН 1.04-04-2002 ҚР РДС «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін тексеру және бағалау», 1.04-07-7-2002 «Ғимараттар мен құрылыстардың физикалық тозуын бағалау ережесі», ҚНжЕ 3.03.01-87 «Тірек және қоршау конструкциялары», ҚР БК 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін тексеру және бағалау» және т. б. негізінде жүргізіледі (бірінші және екінші деңгейдегі техникалық және технологиялық жағынан күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру жөніндегі сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру құқығына 02.11.2017 ж. №00178 аккредиттеу туралы куәлік).

  БҰЗБАЙТЫН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС МОНИТОРИНГІ СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ

  Бұзбайтын бақылау және құрылыс мониторингінің сынақ зертханасы құрылыс материалдары мен бұйымдарын сынау, дайындау, монтаждау, жөндеу, реконструкциялау, техникалық диагностикалау кезінде жабдықтар мен материалдарды бұзбайтын әдістермен бақылау, рентгенографиялық бақылау бойынша қызметтер көрсетеді (19.11.18 жылғы №18020937 лицензия). ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ КЕЗІНДЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУ

  ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ КЕЗІНДЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУ

  Біздің қызметіміздің мамандандырылған бағыттарының бірі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚР 16.07.2001 ж. Заңының және ҚР ҚН ҚР ҚН 1.03-00-2011 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру» талаптарына сәйкес орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша атқарушылық және қабылдау-тапсыру құжаттамасын талдау саласында кәсіби қызметтер көрсету болып табылады. Орындалған монтаждау жұмыстарының нәтижелері бойынша пайдалану құжаттамасы мен жабдығының жарамдылығы мен толықтығын қалпына келтіру және растау. Растайтын пайдалану құжаттары болмаған кезде қажетті атқарушылық құжаттаманы алмастыру үшін қажетті сынақтар жүргізу, сондай-ақ объектінің пайдалануға қабылдауға жарамдылығы туралы хаттамалар мен қорытындыларды, қорытындылар мен ұсынымдарды ресімдеу.

  БІЗДІҢ ЖҰМЫСТАР

  Жұмыстарды орындау кезеңі

  Клиент (атауы, контактілері)

  1.

  2018

  ЖК «Темир Лайн»

  2.

  2018

  «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаментінің (Қарағанды қаласы) Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесі

  3.

  2018

  Ақтөбе ферроқорытпа зауыты «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы

  4.

  2018

  АҚ «ТҰҚ «Казхром»

  5.

  2018

  Нұра ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ

  6.

  2019

  ПК «Резон»

  7.

  2019

   «Eurasia Building» ЖШС

  8.

  2019

  «Business & Technology Services» ЖШС

  9.

  2019

  АҚ «ТҰҚ «Казхром»

  10.

  2019

  «Альфарух LOGISTIC» ЖШС

  11.

  2019

  Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық наркологиялық диспансері» КМК

  12.

  2020

   «Business & Technology Services» ЖШС

  13.

  2020

   «АЛЬФАРУХ LOGISTIC» ЖШС

  14.

  2021

  «Krystallstroу» ЖШС

  15.

  2021

   «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС

  16.

  2021

  EcoProf KZ

  17.

  2021

  «S-VIRTUS» ЖШС

  18.

  2021

  «Қалалық алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығы» ЖШС

  19.

  2021

   «Comfortnyi Gorod» ЖШС

  20.

  2021

   «NAK Development» ЖШС

  21.

  2021

  Саран қаласының құрылыс бөлімі ММ

  22.

  2021

   «Weissenseer Kazakhstan» ЖШС

  23.

  2021

  «Қалалық алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығы» ЖШС

  24.

  2021

   «ЕЭК» АҚ

  25.

  2021

   «ЕвроЦентрАстана» АҚ

  26.

  2021

  «EuroDent-N» ЖШС

  27.

  2021

   «Жилой Фонд» Самрат Строй ЖШС

  28.

  2021

   «Оливия» ЖШС

  29.

  2021

  «Arx Minerals (Аркс Минералс)» ЖШС

  30.

  2021

  ERG коммерциялық орталық

  Тегін консультация беру туралы өтініш қалдырыңыз

  Біздің артықшылығымыз

  Біз «Қазақстандық бағалаушылар қауымдастығының Қарағанды палатасы» ӨБ мүшесі болып табыламыз

  МАМАНДАРДЫҢ ЖОҒАРЫ БІЛІКТІЛІГІ

  ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

  ЛИЦЕНЗИЯЛАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР БАР

  САПА БАҒДАРЫ

  ЖҰМЫСТАРДЫ МЕРЗІМІНДЕ ОРЫНДАУ

  Лицензиялар, куәліктер, сертификаттарын көру

  Тегін консультация беру туралы өтініш қалдырыңыз