Инспекциялық орган

Кәсіпорындар өз объектілерін инспекциялау, бақылау немесе тексеру қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткізушіні таңдағанда, олар Орындаушының үнемі сенімді нәтижелермен техникалық тұрғыдан сауатты және тиімді қызмет көрсете алатынына, олардың тәуелсіздігі мен бейтараптығын растайтынына сенімді болуы керек.

Мұны қамтамасыз етуге аккредиттеу, инспекциялық органның үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес сапа, өнімділік, техникалық құзыреттілік және кәсіби пайымдау стандарттарына сәйкестігін ресми тану арқылы қол жеткізуге болады.

Қазіргі уақытта «Инжиниринг, техникалық қадағалау, тексеру және өнеркәсіптік қауіпсіздік» инспекциялық органы (ИО) «Кешенді сараптама компаниясы» ЖШС құрылымдық бөлімшесі бола отырып, МЕМСТ ИСО/МЭК 17020-2013 стандартына сәйкес аккредиттелген.

«Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС-де инспекция жүргізетін түрлі органдардың жұмысына қойылатын талаптар (11.09.2019 жылғы №KZ.I.10.2258  аккредиттеу аттестаты, 11.09.2019 жылғы №А-19-09/40 бұйрық).

Инспекциялық органның қызметі зерттеу, сынау, бақылау, талдау және кәсіби пайымдау арқылы тапсырыс берушінің зерттелетін объектілерін жобалау сатысынан бастап пайдалану процесінде өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде бағалау жүргізіледі.

Инспекциялық орган объектіде аспаптық сынақтарды өз бетінше жүргізіп қана қоймайды, сонымен қатар ол инспекция мен бақылаудың барлық кезеңдерінде алынған мәліметтер бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасауға құзыретті және Өкілетті.

Бұл МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 бойынша аккредиттелген зертханалардан маңызды артықшылығы болып табылады, олар осы нәтижелер бойынша сапа мен жай-күй туралы қорытынды жасауға құқығы жоқ, сынақ нәтижелерінің дұрыстығын қамтамасыз ету қабілетіне ғана өздерінің құзыреттілігін растайды.

Инспекция нәтижелері бойынша Тапсырыс берушіге нақты жай-күйін, жалпы талаптардың қолайлылығын, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және бақыланатын объектіні одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау үшін кәсіби бағалау шығара отырып, жүргізілген кешенді бақылау және зерттеу нәтижелері туралы Есеп беріледі.

«Инжиниринг, техникалық қадағалау, тексеру және өнеркәсіптік қауіпсіздік» инспекциялық органы инспекциялардың келесі диапазонына аккредиттелген:

 • техникалық тексеру;
 • сараптамалық тексеру;
 • мониторинг;
 • техникалық қадағалау;
 • пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге сараптама және бақылау;
 • қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың себептерін тексеру қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың себептерін тексеру;
 • еңбек жағдайлары бойынша өндірістік және өндірістік емес объектілерді аттестаттау;
 • инженерлік-геодезиялық бақылау;
 • автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау;
 • жобаларды сараптау;
 • энергия аудиті;
 • активті пайдалану кезеңінде ақпараттық (цифрлық) модель әзірлеу;
 • мүлікті бағалау және аудит;
 • техникалық жағдайды аспаптық бақылау.

Инспекциялық орган аспаптық бақылаудың (сынаудың)мынадай әдістеріне аккредиттелген:

 • визуалды-өлшеу бақылауы;
 • ультрадыбыстық бақылау әдісі (УБ) және қалыңдығы;
 • дәнекерленген қосылыстарды бақылаудың рентгенографиялық әдісі;
 • магнитті ұнтақты бақылау әдісі;
 • капиллярлық бақылау әдісі;
 • термиялық бақылау;
 • металдың макроқұрылымын талдау;
 • қаттылықты өлшеу;
 • рентген-флуоресцентті (спектрлік) талдау;
 • бетонның, бетон қоспаларының және темірбетонды арматураланған конструкциялардың сапасын бақылау (су өткізбейтін, беріктік, қаттылық, жарыққа төзімділік, ылғалдылық, жылу өткізгіштік, арматуралау және арматураланған бұйымдардың орналасуы);
 • коррозияға қарсы жабынның сапасын, оның ішінде тұтастығын бақылау;
 • жоғары жиілікті геодезиялық өлшемдер;
 • топырақты сынау

МЕМСТ ИСО/МЭК 17020-2013 талаптарына сәйкес инспекциялық орган зерттелетін объектінің орналасқан жерінде тасымалданатын жабдықпен бақылаудың бұзбайтын әдістерімен ғана сынақтар жүргізе алады, сондықтан инспекциялық орган мобильді зертхана функцияларын да орындайды.

«Инжиниринг, техникалық қадағалау, тексеру және өнеркәсіптік қауіпсіздік» Аккредиттелген инспекциялық органының бекітілген инспекциялық қызметіне сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тау-кен өндіру және мұнай-химия өндірісі, мұнай-газ өнеркәсібі, теміржол көлігі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілері кіреді;

технологиялық, тау-кен-шахта, жүк көтергіш, мұнай-газ және энергетикалық жабдықтар; магистральдық құбырлар, газ құбырлары және мұнай құбырлары, сумен жабдықтау, су бұру және болат және полиэтилен құбырларынан жылумен жабдықтау; мұнай, мұнай өнімдері және сұйытылған газдар қоймалары; өрт сатылары; пайдалануда болған құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялары;

энергетикалық жабдықтар, электр станцияларының, электр және жылу желілерінің ғимараттары мен құрылыстары.

Сізге кәсіби, жемісті және өзара тиімді ынтымақтастықты ұсынамыз!